vsak delavnik: 8.00 - 16.00; petek: 8.00 - 13.00
amiga@e-amiga.com
041 698 410 ali 03 89 11 720

“Mojster”

“Mojster”

 • Vodi dvostavno knjigovodstvo.
 • Dela z miniMaxom.
 • Je zavezanec za DDV.
 • Fakturira v programu ali uvozi prihodke v program.
 • Ima poslovanje s tujino in EU.
 • Dela uvoze in izvoze plačilnega prometa.
 • Piše in obračunava potne naloge v programu.
 • Ima pregled nad kupci in dobavitelji.
 • Ima pregled nad drugimi obveznostmi in terjatvami.
 • Ima obračun plač in drugih izplačil (za do deset zaposlenih).
 • Kadrovska operativa (pogodbe, prijave, sklepi, tujci).

Cena paketa:

 • Mesečni pavšal 120 EUR + DDV.
 • Dodatek za blagovno in materialno knjigovodstvo od 40 do 100 EUR.
 • Vsako leto v mesecu marcu zaračunamo dodatek za zaključni račun v višini 70% mesečnega računa.