vsak delavnik: 8.00 - 16.00; petek: 8.00 - 13.00
amiga@e-amiga.com
041 698 410 ali 03 89 11 720

“Pomočnik”

“Pomočnik”

 • Vodi dvostavno knjigovodstvo.
 • Dela z miniMaxom.
 • Je zavezanec za DDV.
 • Fakturira v programu ali uvozi prihodke v program.
 • Izdaja potne naloge v programu.
 • Potrebuje pregled nad kupci in dobavitelji.
 • Potrebuje pregled nad drugimi obveznostmi in terjatvami.
 • Obračunavajo se mu socialni prispevki za zasebnika.
 • Ima obračun plač za do tri zaposlene.
 • Vodi register osnovnih sredstev.

Cena paketa:

 • Mesečni pavšal 75 EUR + DDV.
 • V primeru blagovnega in materialnega knjigovodstva zaračunamo dodatek od 20 do 50 EUR.
 • Vsako leto v mesecu marcu zaračunamo dodatek za zaključni račun v višini 70% mesečnega računa.