vsak delavnik: 8.00 - 16.00; petek: 8.00 - 13.00
amiga@e-amiga.com
041 698 410 ali 03 89 11 720

“Premium”

“Premium”

 • Vodi dvostavno knjigovodstvo.
 • Dela z miniMaxom.
 • Je zavezanec za DDV.
 • Ima poslovanje s tujino in EU.
 • Ima pregled in izvaja vse module v programu.
 • Ima pregled nad kupci in dobavitelji.
 • Ima pregled nad drugimi obveznostmi in terjatvami.
 • Aktivna pomoč pri opominih, izterjavah in izvršbah.
 • Plače za do dvajset zaposlenih.
 • Kadrovska operativa (pogodbe, prijave, sklepi, tujci).

Cena paketa:

 • Mesečni pavšal 120 EUR + DDV.
 • Dodatek za blagovno in materialno knjigovodstvo od 50 do 100 EUR.