vsak delavnik: 8.00 - 16.00; petek: 8.00 - 13.00
amiga@e-amiga.com
041 698 410 ali 03 89 11 720

“Kadrovnik”

“Kadrovnik”

Ta paket je vaša zunanja kadrovska služba. Za vas opravi vsa tista opravila s kadri, ki terjajo previdno, strokovno in zakonito ravnanje. Kadri so zelo zahtevno področje. Naj ne bodo vaš glavobol in veliko tveganje pri poslovanju.

S tem paketom bomo za vas:

 • Izpeljali zaposlitevni postopek (prijava-odjava, vsi potrebni obrazci).
 • Pripravili pogodbo o zaposlitvi.
 • Vodili kadrovsko administracijo in evidence dela.
 • Pomagali pri zaposlitvi tujcev in pridobitvi delovnih dovoljenj.
 • Vam pripravili opise in sistemizacijo del.
 • Pripravljali dopise v zvezi z zaposlovanjem, ustrezna obvestila in opozorila.
 • Naredili pravilnik in postopke za preprečevanje mobinga.
 • Vam pripravili letni razpored delovnega časa.
 • Uredili pravila za nadurno delo.
 • Pomagali pri ureditvi dela po podjemnih pogodbah in drugih oblikah dela.

Cena paketa:

 • Mesečni pavšal 15 EUR + DDV za do 5 zaposlencev.
 • 3 EUR po vsakem dodatnem zaposlenem delavcu.